SPRÁVA OBCE

Znáte své zastupitele a výbory obce?

12.04.2019 21:20

Staronovým starostou naší obce je Jiří Štěrba, místostarostou byl zvolen Jan Bratršovský

03.11.2018 22:00
říjen 2018 Na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva 31. října byli zvoleni starosta obce, místostarosta a předsedové výborů dané zákonem – tj. výboru kontrolního a výboru finančního. Zastupitelé si zároveň rozdělili i další výbory.      Jiří Štěrba, jenž byl...

VOLBY do zastupitelstva obce 2018

25.10.2018 16:46
Ve dnech 5. a 6. října se konaly volby do obecního zastupitelstva. Již v prvních minu-tách přicházeli do volební místnosti (zasedací místnost OÚ) první voliči. Vítala je zde volební komise ve složení: Jan Bernadič, Lada Berna-dičová, Iveta Vávrová, Barbora Bratršovská, Zuzana Kovářová a Šárka...

O práci v zastupitelstvu u nás lidi zájem nemají, netáhne ani funkce starosty

12.09.2018 20:25
článek zde

OÚ mění emailovou adresu!!!

08.06.2018 11:42
květen 2018 Jste-li zvyklí komunikovat s obcí prostřed-nictvím emailů, pak pozor. V rámci doporučení ohledně GDPR mění obecní úřad emailovou adresu. Nová adresa je: podatelna@obec-provodin.cz Po nějakou dobu budou přechodně fungovat i stávající adresy. Později ale budou zrušeny.

Výběr poplatků za odpad v roce 2018

15.01.2018 10:45

Novým zastupitelem se stal Erik Kovář

17.09.2016 21:44
květen 2017 Za souhlasu vlastníků pozemků (Liberecký kraj a Vojenské lesy a statky) a s povolením MŽP ČR probíhalo ve dnech 27. a 28. dubna v areálu bývalého vojenského letiště...

V zastupitelstvu končí Jan Fridrich

01.09.2016 14:17
1.9.2016 Jako důvod uvádí velké pracovní vytížení, které mu brání se náležitě funkci zastupitele věnovat. Mrzí mně, že ze zastupitelstva po Janu Petříčkovi odchází další schopný, slušný, mladý člověk, i když jeho důvody chápu. Panu Fridrichovi za dosavadní práci pro obec děkujeme :-) Podle výsledku...

Co znamená houkání sirény

18.08.2015 19:13
Včasné a správné varování obyvatelstva zajišťuje v ČR síť poplachových sirén, které jsou dálkově ovládány z tzv. vyrozumívacích center, tj. převážně z operačních středisek hasičských záchranných sborů krajů.    Všeobecná výstraha Pro varování při hrozící nebo nastalé mimořádné události se...

Znáte své zastupitele, víte na koho se obracet? Zde i se ´svými´ výbory

23.12.2014 20:17
Kontrolní výbor: Klára Říhová (předsedkyně), Jindra Sujová, Erik Kovář Finanční výbor:  Helena Lebedová (předsedkyně), jména členů zatím neznám Občanské a sociální záležitosti: Eliška Pokorná (předsedkyně), Eva Halinárová, Livia Vážná Hoffmannová Kulturní a sportovní výbor: Pavla Pražáková...

Zastupitelé na své 2. schůzi schvalovali výbory a odměny

23.12.2014 14:29
Na svém druhém zasedání si zastupitelé mj. rozdělili další výbory (které a jak viz zde). Dle zákona museli rozhodnout i o odměnách pro zastupitele a místostarostu. Zatímco odměny zastupitelům zůstaly cca na stejné výši jako v předešlém volebním období, kolem místostarosty vznikla obsáhlejší...

Změna ve složení zastupitelstva

26.11.2014 20:49
12.11.2014 Ze zastupitelstva odchází měsíc po volbách Václav Kudělka a Jan Petříček. J. Petříčka, který složil mandát k 6. listopadu 2014, nahradila Pavla Pražáková, V. Kudělku k 10. listopadu 2014 Helena Lebedová. Příchodem dvou žen se nám složení zastupitelů z původních 7 mužů ku 2...

Starostou zvolen znovu Jiří Štěrba, novým místostarostou je Mgr. Jan Piškula

06.11.2014 21:43
6. 11. 2014  Plným počtem hlasů byl do čela obce zvolen Jiří Štěrba. Ve funkci starosty započne již své 2. volební období. Pět hlasů z devítičlenného zastupitelstva získal na post místostarosty Mgr. Jan Piškula, jenž byl v předchozím zastupitelstvu předsedou stavebního...

Staré zastupitelstvo skončilo, nové ještě starostu nevolilo...

02.11.2014 14:39
Někdo ví, někdo se možná může ptát: „Kdo řídí obec v mezidobí bezprostředně po volbách, než je zvolen nový starosta a místostarosta?“ Otázka je na místě, protože ono to období zas tak krátké není. Po vyhlášení výsledků voleb je 10 dní lhůty, kdy je možné podat vůči průběhu či výsledkům voleb...

výsledky voleb do obecního zastupitelstva 2014

11.10.2014 23:00
11.10.2014 A je to tu, známe výsledky voleb do obecního zastupitelstva. Tabulka se vám objeví po rozkliknutí. Volební účast byla 42,57% , odevzdáno bylo 255 obálek,  1.962 platných hlasů Volební komise (v pořadí, jak seděla ve volební místnosti): Eliška Pokorná Ivana Perunová Andrea...
1 | 2 >>