JUBILEA

Kdo pak to tu v listopadu slavil zlatou svatbu?

listopad 2018 Ženich se narodil v Provodíně, nevěsta pochází z nedalekých Kravař. Svatební hostinu měli v domečku, ve kterém nyní slaví i svou zlatou svatbu. Už víte, o které zlatomanžele se jedná? Kdo říká Antonie a Pavel Polákovi, tipuje správně. K jubileu přišli Polákovým popřát...

Též září má svůj ´zlatý pár´

září 2018 Další pár, který letos slaví zlaté výročí společného života, je kdo? Nevěsta pochází ze Slovenska, že-nich je provodínský. Nápověda?: jejich domov je přímo ´medový´. Jistě už jste poznali, že se jedná o manžele Zuzanu a Blahoslava Parjkrtovi. Svatbu měli v Čadě na Slovensku, a rovnou...

Eva a Václav Stejskalovi - zlatá svatba

červenec - srpen 2018 Krásné výročí padesáti let společného života v srpnu slavil i další provodínský pár Eva a Václav Stejskalovi. Při příjemném posezení s manžely, starostou a zastupitelkou Eliškou Pokornou jsme probrali kde co – svatbu, děti, pejsky, hady, porody, kroniky, prostě...

Čípak je to tu svatba?

červenec-srpen 2018 Než budete číst dál, znovu se podívejte na fotografii a zkuste hádat - kdopak se to tu ženil/vdával?... Jest-li si zatím nejste jistí, napovím slovy tehdejší nevěsty: “Na fotografii už je s námi i Honzík, ten ale zatím není vidět.“ Když ještě doplním, že ´Honzík´ je řezník a...

Blahoslav Pajkrt - 95 let

Začátkem srpna oslavil ve zdraví a úžasné kondici krásné jubileum 95 let nejstarší občan Provodína a velký včelař pan Blahoslav Pajktr. Přes vysoký věk se o včelky za pomoci syna stále stará; potkat ho můžeme taky na tříkolce, se kterou jezdí na Sluneční dvůr. Panu Pajkrtovi  přejeme hodně...

Manželé Trunečkovi oslavili zlatou svatbu

červen 2018 V červnu oslavili padesát let společného života Růžena a Zdeněk Trunečkovi. Popřát a zavzpomínat na uplynulá léta - třeba na to, jak paní Růžena doprovázela manžela Zdeňka na jeho hudebních vystoupeních v Provodínsko-Jestřebské kapele nebo na práci a kolegy v Agru a Silu - zašli k...

Věra Kuchynková - jubileum 70 let

červen Je to k nevíře, ale Věra Kuchynková opravdu oslavila sedmdesátiny... Ke svátečnímu rodinnému posezení na zahradě se připojila a za obec popřála i zastupitelka Eliška Pokorná. Též my se přidáváme s přáním všeho nejlepšího - hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, pohody a také úsměvů, které nám...

V květnu oslavila krásné jubileum 90 let paní Jiřina Loudátová

květen 2018 Mezi velké množství gratulantů se připojil i starosta obce a členky výboru pro občanské záležitosti Eliška Pokorná a Eva Halinárová. Společně poseděli a zavzpomínali, např. na tehdy velmi těžkou práci v Pískovně, kde paní Loudátová pracovala, na její spolupracovníky... GRATULUJEME !