O práci v zastupitelstvu u nás lidi zájem nemají, ´netáhne´ ani funkce starosty

O práci v zastupitelstvu u nás lidi zájem nemají, ´netáhne´ ani funkce starosty

srpen 2018

V říjnu nás čekají volby do zastupi-telstva obce. Bohužel je lidí, co jsou ochotni věnovat část svého volného času práci pro obec a její obyvatele, čím dál míň. Zatím co např. v r. 2010 kandidovalo 38 lidí a v r. 2014 třicet, letos budeme vybírat pouze ze dvou kandidátek, resp. z 16 kandidátů, což tedy žádná sláva…. Je to smutně málo a z hlediska porovnání se sou-sedními obcemi jsme na tom nejhůř. Na to, kolik je slyšet, jak by se něco ´mělo´…, ´mohlo´…, ´bylo by lepší´… bych čekala, že bude o zastupitelstvo větší zájem. Vždyť jak účinněji, než touto cestou, své podněty a vize do života obce přenášet?

Ono to ale není o nic lepší ani se zájmem o funkci starosty. I když tady bych viděla jiné důvody. Prvně - schopní lidé mívají rozjetou svou karieru, podnikání, praxi. Není v jejich zájmu si to nabourat nejistým ´povoláním´ starosty, především když nejsou v předdůchodovém věku. A za druhé –tato práce má svá právní a účetní specifika; je třeba je dobře znát. Desítky žalob na starosty ukazují, jak tenký led to mnohdy je…   

Až půjdeme 5. a 6. října k volbám, uvědomme si, že nevolíme ´miss sympatie´ ani ´úžasňák Provodína´, ale lidi, co budou řešit naše připomínky, zorganizují obecní akce, posoudí finance, stavební možnosti, zajistí dohled a kontrolu; ideálně, aby i sami přinášeli nové podněty.