Manželé Trunečkovi oslavili zlatou svatbu

Manželé Trunečkovi oslavili zlatou svatbu

červen 2018

V červnu oslavili padesát let společného života Růžena a Zdeněk Trunečkovi. Popřát a zavzpomínat na uplynulá léta - třeba na to, jak paní Růžena doprovázela manžela Zdeňka na jeho hudebních vystoupeních
v Provodínsko-Jestřebské kapele nebo na práci a kolegy v Agru a Silu - zašli k ´zla-tému páru též starosta Jiří Štěrba a zastupitelka Eliška Pokorná.