ROK 2019

Pro mnohé je poslední den školního roku nejvýznamnějším dnem měsíce června.

červen 2019 Letošní deváťáci se oproti loňské devítce rozhodli pro komorní atmosféru bez přítomnosti rodičů a další veřejnosti. Ve škole se s mladými rozloučila kromě současného třídního i jejich paní učitelka z 1. stupně, samozřejmě též pan ředitel s paní zástupkyní, další učitelé a...

V SUEZu

červen 2019 Část zastupitelů v červnu navštívila fi SUEZ v Srní. Nový ředitel divize Bc. Jakub Vach a vedoucí srňského pracoviště je provedli areálem a seznámili se současným provozem. Zastupitelé se zajímali především o opatření proti hlučnosti, jež obtěžovala obyvatele přilehlých...

Štrapanda přilákala i přes nejisté počasí stovky účastníků

červen 2019 Předpověď slibovala velké vedro, následná výstraha pak zase varovala před silnými bouřemi. Věrné Štrapanďáky to ale neodradilo. Většina si jen tentokrát přivstala, aby trasu stihla pokud možno ještě v dopoledním ´chládku´. V prostoru start/cíl se to tak hemžilo pěšími i...

Nebezpečí požáru

červen 2019 Krajinu sužuje sucho, občasný deštík nepomáhá. Před nebezpečím požárů       snad ani netřeba varovat. Přesto kdosi v obci riskl odpálit pyrotechniku…

Červnové zprávičky

červen 2019 Rekonstrukce střechy školy    Obec pro přemíru žádostí neobdržela dotaci na rekonstrukci střechy školní budovy. Veškerá příprava na rekonstrukci vč. hotového výběrového řízení na dodavatele však naprázdno nepřijde. Zastupitelé se shodli, že se projekt zrealizuje...

Obec hledá firmu nebo živnostníky

červen 2019 na drobné stavební práce v obci.  Přihlásit se můžete telefonicky 487 877 337, mailem– PROVODIN@VOLNY.CZ nebo osobně na OU.       

Znak a vlajka obce

červen 2019 Víte, že patříme k malému procentu obcí, které ještě nemají svůj obecní znak? V minulosti se sice o něm několikrát uvažovalo, k realizaci ale nedošlo. Nyní je v zastupitelstvu společná vůle, dotáhnout obecní symboly až ke schválení Poslaneckou sněmovnou. A aby to byl...

Uzavření MŠ o prázdninách

červen 2017 Mateřská školka Provodín a školní jídelna budou v době prázdnin uzavřené od 22. 7. do 16. 8. 2019.  Provoz bude opět zahájen v pondělí 19. 8. 2019. Všem přejeme pěkné prázdniny. Lenka Kuklová

Připomínám – od příštího roku musí být každý pes čipován

červen 2017 Předpokládám, že každý chovatel psa ví, že je povinné nechat psa pravidelně očkovat proti vzteklině. Tuto povinnost chovatelů zadává zákon o veterinární péči neboli veterinární zákon. Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že s účinností...

Sportovní den, pořádaný k svátku dětí, nabídl soutěže a nové atrakce

červen 2017 O společnou akci obcí Provodín a Jestřebí byl, jako ostatně každý rok, velký zájem. Šikovné rozptýlení stanovišť mezi hřiště s umělkou, prostor na plážový volejbal, prostranství před Dřevěnkou a přilehlý park dodalo akci ´vzdušnost´. Na hřišti v prostoru ´start - cíl´ vítal...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>