Z REDAKČNÍ POŠTY, OTÁZKY

Kam zavolat. když hoří?

Obec Provodín má uzavřenou smlouvu o zabezpečení požární ochrany v obci na dobu neurčitou s městem Doksy, v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem o požární ochraně.     
V příloze obecní vyhlášky č. 1/2014 jsou níže uvedené kontakty. Nejlépe zapamatovatelné je určitě č. 150 nebo č 112. Není od věci dát vědět i na obecní úřad (či přímo starostovi).

Ohlašovny požáru a místa pro ohlášení požáru

 

Místo

Telefonní číslo

Dosažitel-nost

Poznámka

Obecní úřad Provodín

487 877 337

v pracovní době

Ohlašovna požárů

Veřejné telefonní automaty označené „150“

150

nepřetržitě

 

Integrovaný záchranný systém „112“

112

nepřetržitě

 

Starosta obce Provodín

724 149 307

nepřetržitě

 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Česká Lípa

950 475 011

nepřetržitě

 

Hasiči Jednotky sboru dobrovolných hasičů Doksy

725 076 552

nepřetržitě

 

Krajský úřad Libereckého kraje

485 226 950

v pracovní době

 

Policie ČR, obvodní oddělení Doksy

487 872 333

nepřetržitě

 

Policie ČR, tísňové volání

158

nepřetržitě

 

Městský úřad Česká Lípa

487 881 190

487 881 204

v pracovní době

 

Městský úřad Česká Lípa– oddělení životního prostředí

731 435 049

v pracovní době

 

 

Při telefonickém ohlašování požáru je třeba udat:

celé své jméno

telefonní číslo, odkud voláte

přesnou adresu místa požáru

co a v jakém rozsahu hoří

Po ukončení hovoru vyčkejte u aparátu na zpětný dotaz k ověření pravdivosti.

Čísla, jež se mohou hodit

Zdravotní záchranná služba

155

ČEZ, a.s., ohlašovna poruch

840 850 860

RWE a.s., pohotovost PLYN

840 840 840

1239

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice (SčVK a.s.), dispečink

482 416 707

 

 

Záznamy: 1 - 1 ze 1