Zastupitelé na své 2. schůzi schvalovali výbory a odměny

23.12.2014 14:29

Na svém druhém zasedání si zastupitelé mj. rozdělili další výbory (které a jak viz zde). Dle zákona museli rozhodnout i o odměnách pro zastupitele a místostarostu.

Zatímco odměny zastupitelům zůstaly cca na stejné výši jako v předešlém volebním období, kolem místostarosty vznikla obsáhlejší diskuse. Týkala se nejen platu, ale i pracovní náplně a proběhlé volby.

Starosta velmi otevřeně okomentoval volbu místostarosty s tím, že předvolební aktivita jednoho z kandidátů znevýhodnila ostatní kandidáty, navíc vedla jako jeden z důvodů ke složení mandátu J. Petříčka. Pohovořil i o pracovní náplni funkce místostarosty, která je podle praxe na malé obci víceméně čestnou funkcí. S tímto odůvodněním navrhl snížit odměnu u této funkce z možných 7.509,- Kč, na 880,- Kč (+ přípl. 180,- Kč), což odpovídá výši odměny předsedy výboru. Částku, kterou tím obec ušetří, navrhl jako fond pro odměny lidem, kteří pro obec bezplatně pracují v rámci různých akcí.

I ostatní zastupitelé vč. místostarosty se vyjádřili k volbě otevřeně. Žádný se neschovával za mlčení. Byl vyjádřen názor, že zjišťovat předvolební podporu je legitimní. Objevil se ale i poukaz na to, že kandidáti na místostarostu nebyli předem dostatečně komunikováni, čímž neměli někteří zastupitelé všechny adekvátní informace.

Zastupitelé se shodli na tom, že funkce místostarosty není jen ´čestná´, měla by mít nějakou náplň. Jakou, ztroskotává na tom, že starosta nemůže ze zákona nikoho ´úkolovat´. Zůstalo tedy zatím při tom, že se místostarosta bude sám aktivně zapojovat do prací ostatních výborů ev. tam, kde bude potřeba. Zastupitelé svorně navrhli odměnu oproti minulosti snížit, nicméně jen o polovinu – tj. na 3.500,- Kč a nikoliv tak, jak navrhoval starosta.
(Pozn.: Strop odměny je dán zákonem. Je v pravomoci zastupitelstva ji snížit, ev. existuje i možnost, že se jí nebo její části místostarosta sám vzdá. V Provodíně tak v minulosti učinil např. p. Neumann.)

Musím říct, že se mi nebojácně otevřený, přesto klidný, kultivovaný způsob, jakým si zastupitelé své ne vždy shodné a ´příjemné´ názory sdělovali, zamlouval.