V zastupitelstvu končí Jan Fridrich

01.09.2016 14:17

1.9.2016

Jako důvod uvádí velké pracovní vytížení, které mu brání se náležitě funkci zastupitele věnovat.
Mrzí mně, že ze zastupitelstva po Janu Petříčkovi odchází další schopný, slušný, mladý člověk, i když jeho důvody chápu.
Panu Fridrichovi za dosavadní práci pro obec děkujeme :-)
Podle výsledku voleb by zastupitelstvo měla nově doplnit Monika Kuchynková. Zatím přijetí funkce zastupitelky zvažuje :-)

Fotka uživatele Můj Provodín.