Tabulku střelců vede Radim Piškula

03.12.2018 17:16

Tabulku úspěšných střelců podzimní čás- ti fotbalové okresní starší přípravky (sku-pina G1A, 199 re-gistrovaných hráčů) vede provodínský Ra-dim Piškula. Jeho střelecký úspěch je současně i úspěchem celého týmu TJ Jestřebí-Provodín, ve kterém Radim hraje už od 1. třídy, tedy čtyři roky. Okresní starší přípravku, kde je v poli 5+1 hráč, začali kluci hrát na podzim t.r.

V současné době tvoří tým celkem 13 chlapců, ale to neznamená, že by nemohla hrát i šikov-ná děvčata. Momentálně zrovna probíhá nábor mladých hráčů ve věku od šesti let výše. Přijďte, budete vítáni (každý čtvrtek od 16.30-18.00 a v sobotu od 9.30-11.00 hod. v Jestřebí).