Starostou zvolen znovu Jiří Štěrba, novým místostarostou je Mgr. Jan Piškula

06.11.2014 21:43

6. 11. 2014  Plným počtem hlasů byl do čela obce zvolen Jiří Štěrba. Ve funkci starosty započne již své 2. volební období. Pět hlasů z devítičlenného zastupitelstva získal na post místostarosty Mgr. Jan Piškula, jenž byl v předchozím zastupitelstvu předsedou stavebního výboru.

Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek 6. listopadu 2014. V 18 hod. zahájil schůzi dosavadní starosta J. Štěrba. V úvodu krátce shrnul výsledky práce předchozího zastupitelstva. Poté předal zastupitelům pověřovací listiny a ti se slibem a podpisem ujali svého mandátu.

Na ustavujícím zasedání byli zvoleni též předsedové finančního a kontrolního výboru – do čela finančního výboru Ladislav Paslavský, předsedkyní kontrolního výboru se stala Mgr. Klára Říhová. Rozsah dalších výborů a jejich obsazení bude řešeno na příštím zasedání zastupitelstva, které je plánováno na 25.11. 2014.

Ustavujícího zasedání bylo přítomno několik občanů Provodína a Srní.