Staré zastupitelstvo skončilo, nové ještě starostu nevolilo...

02.11.2014 14:39

Někdo ví, někdo se možná může ptát: „Kdo řídí obec v mezidobí bezprostředně po volbách, než je zvolen nový starosta a místostarosta?“ Otázka je na místě, protože ono to období zas tak krátké není. Po vyhlášení výsledků voleb je 10 dní lhůty, kdy je možné podat vůči průběhu či výsledkům voleb stížnost. Teprve po této lhůtě je možné ustanovující zastupitelstvo svolat. Pozvánka ale musí být zveřejněna minimálně 7 dní před termínem zasedání. I v tomto mezidobí je ale třeba, aby obec nezůstala bez ´vrchního velení´.

Mandát bývalých zastupitelů končí okamžikem ukončení voleb. Jinak je to s funkcí starosty a místostarosty. Ti řídí obec až do zvolení nového starosty nebo alespoň místostarosty.  Většinou se tak stane už na prvním zasedání nově zvolených zastupitelů.
Aby si nemohli bývalí funkcionáři působení ve funkci samovolně protahovat, zákon stanoví i nejzazší termín, do kdy se musí ustavující zasedání svolat. Pak už je volba jen na zastupitelích.

Ve složení jako na své poslední schůzi se naši zastupitelé v novém zastupitelstvu nesejdou. Za prvé byl počet míst v zastupitelstvu snížen o dva, za druhé se do něj dostaly tři nové tváře – Ladislav Paslavský, Václav Kudělka a Jan Fridrich.

Ustavující zasedání se zastupitelským slibem a volbou starosty a místostarosty se bude konat v zasedací místnosti OÚ Provodín 6. 11 2014 od 17.30 hod. Zasedání je veřejně přístupné. Vzhledem k tomu, že ve volbách obdržel nejvíc hlasů ze všech Jiří Štěrba - lídr vítězného uskupení, změna na pozici starosty se neočekává.