MALÁ INSTRUKTÁŽ FUNGOVÁNÍ ZASTUPITELSKÉHO ORGÁNU PROVODÍN - úvod (struktura zastupitelstva)

27.08.2013 16:58

V říjnu 2010 jsme si zvolili nové zastupitelstvo a to zase zvolilo nového starostu. Nový starosta si - na rozdíl od vyšších pater politiky – tehdy svého řidiče, sekretářku a vedoucí kanceláře nepřivedl. Auto si řídí sám, dámy v kanceláři úřadu zachovávají kontinuitu předchozího období a nejsou ani žádné signály o tom, že by se první dáma Provodína měla obávat účelového sledování.

My se ale sledování vzdávat nebudeme. Správa obce je pro nás všechny, co tu žijeme, důležitá a byli bychom sami proti sobě, kdyby nás nezajímala.

A tak to vezmeme nejprve pěkně od základu, aby byl v obraze i ten, který dosud nebyl:

 • Počet zastupitelů určuje předcházející, končící zastupitelstvo a to podle rozmezí, které je dáno počtem obyvatel. Provodín spadá do obcí s rozmezím 500 – 3.000 obyvatel, může tedy mít zastupitelstvo s 5 – 15 členy. My jich máme 11.
   
 • Starostu máme jen jednoho a to uvolněného – to znamená, že je po dobu svého funkčního období uvolněn z předchozího zaměstnání.  Jeho místo je mu tam ale dál drženo, takže je něco, jako žena na mateřské. Náš starosta má smůlu. Před zvolením byl soukromý podnikatel a těm nikdo místo nedrží…
   
 • U nás zastupuje starostu místostarostka. Ta se o svou ´civilní práci´  bát nemusí, protože z ní uvolněna není. Dalo by se říct, že má místostarostování jako ´vedlejšák´.
  Stejně tak zastupitelé.
   
 • Všichni tj. starosta, místostarosta, zastupitelé i úřednice obce jsou placeni z obecního rozpočtu. Že by si přiřkli stotisícové platy, se bát nemusíte – mzda starosty i odměna zastupitelů je dána – ano, správně, podle počtu obyvatel. Takže starostové větších měst, kteří mají své náměstky, vedoucí odborů, různá oddělení atd. mají vyšší plat. Náš starosta si většinu musí udělat sám a proto má plat menší.
   
 • Zastupitelstvo tu je nejen proto, aby si starosta nemohl vysvětlovat ´obecní zvyklosti´ čistě podle svého (starostovský systém), ale taky proto, aby se z toho všeho jeden člověk nezbláznil.
  Zastupitelstvo také ale musí  schválit nebo odmítnout návrhy zastupitelů, občanů i starosty.
   
 • Kromě místostarostky, která starostu zastupuje, tu jsou tedy i výbory. Některé jsou dány ze zákona, jako výbor finanční a kontrolní. Oba dávají pozor, aby si vedení nevedlo mimo rámec zákona, aby mělo v pořádku účetnictví a podobné nudné věci.
   
 • Mimo již zmíněných výborů u nás máme ještě výbor plánování investic a dotací, školský výbor, výbor pro lesní hospodaření a životní prostředí, pro občanské a sociální záležitosti a občany oblíbený výbor kulturní/sportovní.

 • Pro nevytíženost byl zrušen výbor pro propagaci a značení v obci a výbor pro havarijní situace. Posledně jmenovanému výboru se říkalo také ´povodňový´, což bylo zřejmě důvodem jeho zrušení. Do jeho kompetence ale spadají i jiné ´havárie´, než povodně. Rychlé operační řešení je pak nutné – jako např. u nedávného ohýnku v Horním Provodíně, u kterého zasahovali hasiči z České Lípy, Dubé a Doks. Tak jen doufejme, že do budoucna nebude třeba tento výbor znovu zřídit.
  (Prosba pod čarou: milý spoluobčane pachateli, neházej už prosím žhavý popel na suchou trávu…)

   

O přiblížení, jak se o nás a o chod obce jednotlivé výbory  starají, jak pracují, a co všechno o čem třeba ani nevíme dělají, chci poprosit jejich jednotlivé zástupce. Doufám, že bude o sdílení těchto informací zájem jak z jejich, tak i z vaší strany. Koneckonců pomaloučku se blíží nové volby do zastupitelstva a tak bychom měli volit aspoň s trochou přehledu.  A taky třeba pochopíme, že leccos dá víc práce, než si třeba my nezasvěcení myslíme.