4. Instruktáž fungování zastupitelského orgánu Provodín

13.12.2013 19:20

ČÁST 4. – VÝBOR PRO VĚCI SPOLEČENSKÉ A SOCIÁLNÍ

Když uvidíte Provodínem pochodovat dárkové balíčky, můžete si být skoro jisti, že za nimi vykoukne tvář zastupitelky Elišky Pokorné.  Ne, že by jich tolik dostávala, i když se jedná o hodně oblíbenou dámu -  Eliška tyhle balíčky naopak rozdává, a to z titulu předsedkyně výboru pro věci společenské a sociální. Pokud myslíte, že si stačí p. Pokornou vyčíhat a balíček je váš, máte smůlu. Darování má samozřejmě svá pevná pravidla.
„Naším úkolem je zajišťovat společenské akce jako např. ´ Vítání občánků´, které bývá 1x až 12x do roka podle počtu dětí. Pro dříve narozené organizujeme 1x ročně ´Zábavné odpoledne´ s hudbou a programem; 1-2x ročně mají senioři možnost navštívit i divadelní představení v Praze. Za obec blahopřejeme jubilantům k 60., 65. a 70. narozeninám a od 75 let je pak navštěvujeme každý rok“, vyjmenovává Eliška aktivity výboru, jehož členkami jsou ještě Eva Halinárová a Klára Říhová.      
Ročně takto navštíví v průměru 56 oslavenců. A to ještě nepočítáme zlaté, diamantové, kamenné a platinové svatby, které – pokud si to manželé přejí – se uskutečňují na obecním úřadě.        
 

Výbor také zajišťuje výtvarné zpracování dvou kronik – jedné pro vítání občánků a druhé pro již zmíněné svatby a dále občany při dovršení 90 let. Zde mají členky komise velkou pomoc ve výtvarných schopnostech Marie Pilíkové a Elišky Pokorné ml.   
Já ještě doplním, že na úseku sociálním může výbor např. pomoci lidem, kteří nemají rodinu a nedokáží se o sebe už postarat, třeba zajištěním pečovatelské služby. Výbor má také možnost provést opatření v případech zanedbávání péče o dítě. V extrémních případech může komise zvážit i rychlou pomoc při hmotné nouzi. Jedná se ale opravdu pouze o výjimečný stav, protože řešení těchto situací náleží odboru sociálních věcí v České Lípě.