2. Instruktáž fungování zastupitelského orgánu Provodín

17.10.2013 17:39

ČÁST 2 - ŠKOLSKÝ VÝBOR


Nosí vaše nadané dítě ze školy pětky? Nemá pro samé úkoly čas na sport, zábavu…? Vyučující není milý, nenaučí nebo si na dítě zasedl? – Tak v tomhle vám školský výbor příliš nepomůže…
Možnost mluvit do personálních, výukových a výchovných záležitostí školy je ze strany obce poněkud omezená. Ve výše uvedených případech je tak přínosnější problém řešit v posloupnosti: učitel – ředitel školy nebo školská rada – školský úřad Liberec (inspektoři).

K čemu tedy školský výbor je? Především se vyjadřuje k provozně-finančním požadavkům školy.  Setkává se ale i s takovými připomínkami jako např. bezpečné přecházení dětí přes silnici (mezi školou a autobusovou zastávkou).


Podle předsedkyně školského výboru, zastupitelky Maruše Jahnové je výbor něčím, jako pojítkem mezi školou a obcí.  Je tak výhodou, mají-li členové výboru se školstvím aktivní zkušenost. Mohou tak ze své praxe požadavky školy líp posoudit. V tomto směru je náš školský výbor sestaven dobře:
zastupitelka Maruše Jahnová – aktivní učitelka, Jaroslava Říhová – učitelka na penzi a Erik Kovář – tatínek letošního prvňáčka.

Samozřejmě, že tato komise posuzuje např. to, zda škole koupit interaktivní tabuli apod., nikoliv však zda a jaké stavební úpravy na škole proběhnou. To už spadá do kompetence jiné komise, komise stavební. O té ale až někdy příště.