6. Instruktáž fungování zastupitelského orgánu Provodín

20.02.2014 20:12

ČÁST 6 - STAVEBNÍ VÝBOR (výbor plánování, investic a dotací)

Stavební výbor je bezesporu jeden z nejvytíženějších výborů obce. Činností, kterými by se mohl zaobírat je nepřeberné množství a tak si spíš nejprve řekneme, co stavební výbor nedělá. V prvé řadě nestaví... Usmívat se a dělat oči na jeho členy vám nebude k ničemu – pomahače k opravě garáže si musíte hledat jinde. Stejně tak je zbytečné se výboru vlísávat se svou stavební živností či firmou při výběrových řízení. Stavební výbor totiž není rozhodujícím činitelem.  Do konce roku 2013 sice působil i jako komise pro posouzení předložených nabídek z výběrových řízení a o výsledcích předkládal zprávy, nicméně o případné realizaci rozhoduje vždy celé zastupitelstvo obce a to hlasováním.
 

Stavební výbor připravuje především administrativní podklady pro realizaci větších oprav a investic. Jak jednoduše to zní, takto napsané - ´připravuje podklady´, no věřte, že realita je mnohem náročnější.  Od členů výboru se totiž očekává odborná zdatnost technického zaměření - při zadávání zakázek či posuzování nabídek na stavební práce jí je třeba. Třeba je ale řešit i stránku hospodárnosti. Činnost výboru se sice odvíjí od potřeb nás občanů, priority ale musí být korigovány podle finančních prostředků. Jinými slovy - výbor ze své podstaty musí přispívat především k obnově stávajících staveb, sloužících veřejnosti ,  jako  škola, školka, sportoviště, ale i obecní komunikace, osvětlení a další -  to vše v závislosti na tom, kolik peněz je k dispozici.

 

Někdy jsou členové nebo předseda výboru starostou zváni i na spoluposouzení problému v terénu – např. sjezdy z komunikací, prodeje či koupě pozemků, stížnosti na parkování, údržbu apod.

 

Členy našeho stavebního výboru jsou František Perun, Erik Kovář (Srní) a Ing. Jiří Hlubuček; předsedou je Bc. Jan Piškula.