5. Instruktáž fungování zastupitelského orgánu Provodín

28.01.2014 13:59

ČÁST 5 - KONTROLNÍ VÝBOR

Kontrolní výbor je druhý z těch zákonně povinných. Když se tak dívám na jeho náplň, je to taková vrchní kontrola přes kde co –  má kontrolovat dodržování právních předpisů obecním úřadem a ostatními výbory, kontrolovat zda a jak jsou plněna usnesení zastupitelstva, zda v tomto směru odpovídají i zápisy  (což mimochodem kromě komise hlídají i ověřovatelé zápisu a diktafon, který všechna jednání zastupitelstva nahrává), může kontrolovat podmínky smluv, výhodnost cen plus další konkrétní kontroly, kterými je zastupiteli pověřen.
Tento výbor musí být minimálně tříčlenný, a aby se vyloučilo, že nebude vrchní velení obce kontrolovat samo sebe, nesmí být ve výboru starosta, místostarosta ani účetní.

Když si to tak promítnu -  veškeré důležité záležitosti obce prochází kontrolou celého zastupitelstva při hlasování o usnesení, dílčí kontrolní činnost na svém úseku mají právo vykonávat všechny příslušné výbory (finanční, stavební, kulturní…) a pak ještě kontrolní výbor ze své vlastní aktivity i na konkrétní požadavky zastupitelstva – je to tedy teoreticky samá kontrola. Úmyslně píšu teoreticky, protože praxe je podle mediálně známých případů leckde asi jiná. Zvláště v případech menších obcí, s administrativně ne tolik rozsáhlou agendou pak překvapuje, co na ně někdy vyplave…

Aby v té naší obecní skříni žádní kostlivci nebyly, hlídají Jan Petříček, Karel Málek a předseda komise pan Radek Jeništa. Ten převzal na zbytek volebního období funkci po panu Hlubučkovi, jenž se předsednictví ve výboru vzdal loni v září.